چشم از لایه های مختلفی تشکیل شده است که بیرونی ترین لایه ی ان صلبیه می باشد که در قسمت جلوی چشم توسط قرنیه نمایان می شود . این لایه ضخیم و محکم بوده و بافت سفتی دارد . داخلی ترین لایه ی چشم شبکیه می باشد که دارای رگ های خونی و مخروط های بینایی و … است که در دقت و تیزبینی و دیدن جزئیات تاثیر به سزایی دارد . حال پزشکان با دستگاه هایی که به ان اشاره خواهیم کرد از قرنیه و شبکیه عکس برداری می کنند .