بینایی سنجی کودکان اهمیت زیادی دارد و اگر آنها دارای معلولیت بینایی هستند به سرعت مورد درمان قرار می گیرند. اگر بینایی سنجی به موقع انجام نشود بیماری کودک به موقع تشخیص داده نمی شود به همین دلیل درمان به سرعت اتفاق نمی افتد. در سن ۶ ماهگی و سه سالگی باید بینایی سنجی برای کودک انجام شود تا اگر مشکلات بینایی و عیوب انکساری دارد مشخص گردد. قبل از ورود به مدرسه کودکان باید از نظر بینایی مورد بررسی قرار بگیرند تا مشکل آنها به موقع تشخیص داده شود و پزشک بتواند سریع تر درمان را شروع کند. اگر کودک شما هیچ گونه علائمی ندارد باز هم باید بینایی سنجی را انجام دهید چون برخی بیماری ها پنهان هستند و به مرور زمان خود را نشان می دهند. کودکان زیر ۷ سال باید سه بار بینایی سنجی را انجام دهند تا تنبلی چشم آنها مشخص گردد. شما می توانید در کلینیک نوربخش بینایی سنجی کودکان خود را انجام دهید. کلینیک نوربخش در اسلامشهر آماده خدمات رسانی به شما عزیزان می باشد