اپتومتری یک روش درمانی برای بینایی سنجی بوده که در آن معایناتی دقیق انجام می شود. مراقبت های بینایی در این روش اهمیت بسزایی دارند و به افراد آموزش داده می شوند. برای حفظ سلامت بینایی نیاز است تا افراد آپتومتری را انجام دهند. سازمان بهداشت جهانی بینایی سنجی را اولین راه مراقبت از چشم می داند. چشم بیمار باید مرتب مور معاینه اپتومتری قرار بگیرد تا اگر عیب انکساری یا اختلال دیر دو چشمی، انحراف و … دارد توسط اپتومتریست درمان شود. اگر مشکل بیمار پیچیده تر باشد نیاز به حراج چشم دارد که ارجاع داده می شود. بینایی سنجی امروزه به کمک دستگاه های پیشرفته و دقیق انجام می شود به همین دلیل اطلاعات بدست آمده قابل استناد است. با این روش درمانی افراد می توانند سریع تر به بیماری چشمی خود پی ببرند و زودتر آن را درمان کنند. شما می توانید در کلینیک نوربخش این خدمات را دریافت نمایید .